Обучение /дресировка/ на кучето

 

 

 

     Под термина “обучение” много кинолози разбират единствено осмисления процес на целенасочено, планирано и поетапно преподаване от страна на стопанина и на заучаване от страна на кучето. Тук се има предвид само системното изработване на онези навици у кучето, които биха били в услуга не толкова на кучето, колкото в полза на човека.

 

     ОБУЧЕНИЕ – се нарича последователното приучване на животното да извършва в определен ред по сигнали от стопанина (словесни команди, жест и др.), разнообразни и сложни действия, необходими за използването му за определена цел.

 

 

 

     Може да се обучават различни животни и с различни цели но не винаги животните еднакво леко се подават на обучение. Колкото  е по – висша нервната система на животното, толкова по леко се подава на обучение. От дълги времена обучението на животни се е използувало в цирка. На цирково обучение се подават както домашни животни (кучета, коне), така и диви животни (мечки, лъвове, тигри и др.). Кучетата сравнително лесно се подават на разнообразно обучение /дресировка/, благодарение на високо развитата им нервна система и добре развитите сетивни органи (обоняние, слух, зрение и др.).

 

     Различава се обучението на служебни, ловджийски и циркови кучета. Процесът на опитомяване на дивите животни е в същност едно продължително обучение, което довежда до изменение на поведението на животните.

 

     Всеки човек който е решил да се занимава професионално с обучение/дресура/ на кучета трябва много добре да се запознае с правилата за обучение и използуване на кучетата за дадена дейност въз основа на физиологичните особености на висшата нервна дейност и на сетивните органи. При това се вземат под внимание условията които влияят върху поведението и работата на кучето. Трябва да се изучат следните въпроси: дразнители които се използуват при обучението  и правилата за тяхното използуване, ролята на стопанина и фигуранта, методите за обучение, условията, които допринасят за безотказната работа на кучето, предотвратяване на възможни грешки затрудняващи обучението и др.

 

     След което трябва да се запознае с техниката на обучението, която има за цел да изясни въпроса за правилното последователно, методическо и техническо построяване на начините на обучение.

 

 

 

 

 

 

Автор на статията: Полицейски инспектор Младен Петров